Metoder i det terapeutiska arbetet
dinhelhet

Din HelhetsTerapeut

Katta Hammelfelt Mikkelsen

"Sanningen är den

att varje ögonblick, steg för steg,

måste man konfrontera det man

tänker och det man känner,

med det man gör och den man är"

Katta Hammelfelt Mikkelsen

 

Som Helhetsterapeut kan

Jag erbjuda Dig:

 

Jag vill att Du ska känna att Dina åsikter är viktiga

och att Du känner dig sedd.

Din Helhetsterapeut

Att vara Din helhetsterapeut betyder att jag tänker på alla delar av Dig som gör Dig till den människa Du är idag och den Du kommer att vara imorgon.

 

Jag sätter Dig i ett sammanhang i Dina relationer och tillsammans tittar Vi på helheten; kropp, känsla, tanke och själ.

 

Jag kommer att tillsammans med Dig försöka att hjälpa Dig att se Dina svagheter och istället göra om dem till Dina styrkor.

 

Jag vill hjälpa Dig att utvecklas både hälsomässigt, personligt och andligt. Genom kunskap om hur Du kan återställa balansen i Din kropp och i Ditt energiflöde, så kommer Du att må bra - både till kropp och till själ.

 

 

Som Er helhetsterapeut kommer mina erfarenheter som terapeut, sexolog, kostrådgivare och medmänniska att vara Er till hjälp.

 

Tillsammans skapar Vi ett rum för reflektion dit Ni kommer, under en kortare eller längre tid i Ert liv, för att få det stöd och den hjälp Ni behöver av mig.

 

Kontakt:

 

 

 

info@dinhelhet.se

 

Innehar F- skattsedel

 

100% Tystnadsplikt och sekretess

 

Olika metoder i mitt terapeutiska arbete

 

Gestaltterapi

I egenskap av terapeut har jag många gånger praktiserat den så kallade Tomma-Stolen-tekniken. I den tomma stolen låter jag klienten föreställa sig, till exempel, sitt ”inre barn” sittande i en tom stol framför sig. Därefter låter jag klienten, till en början med hjälp och guidning utav mig, föra ett samtal med sitt ”inre barn”.

Oftast brukar detta möte leda till att klienten, i sitt huvud, hör hur barnet svarar. Samtalet handlar vanligen om känslomässiga händelser som har inträffat i det förflutna men kan även bestå i oroliga tankar kring framtiden.

 

Hela tiden befinner sig klienten i nutid och kan tack vare detta se med sina ”vuxna” glasögon på känslominnen och situationer där klienten många gånger varit ett litet barn. Situationer där logik och förförståelse, som vuxna ofta besitter, men som för barn är en bristvara.

För klienten kan denna teknik ofta leda till en större förståelse för sitt förflutna och tekniken kan även ibland upplevas som vara den ”saknande pusselbiten” till sitt dåliga mående. Samtalen kan därför leda till både gråt och skratt men oftast förståelse. Det är därför viktigt att man som terapeut är accepterande och förstående. Helt utan egna värderingar. Klienten måste kunna känna tillit och äkthet för att kunna skapa en grogrund till sin egen personliga utveckling.

 

 

Regressionsterapi

Regressionsterapi eller djupavslappningsterapi, som den också kan kallas, är en lika enkel som effektiv metod för att hjälpa Dig att må bättre. Med hjälp av regressionsterapi kan man komma åt minnen som man förträngt.

Förträngda, personliga minnen ifrån vår minnesbank/känslomall som ligger till grund för våra känslomässiga beteenden. Minnen, som vid en närmare och grundligare granskning, visar tydligt på att känslomallar skapas väldigt tidigt och som dessutom många gånger är skapade på felaktiga grunder.

 

Regressionsterapi används för att hitta grundorsaken till en mindre attraktiv egenskap, tanke eller känsla hos en själv. Först då kan man förstå sitt handlade och sina reaktioner och det är först då som en förändring i ens agerande kan ske. Man börjar retuschera sina känslomallar.

Tillvägagångssätt:

Vi samtalar om en aktuell känsla som Du vill hitta förklaringen på. Därefter ledsagar jag dig till en djup avslappning med hjälp av en guidad meditation. I ditt avslappnade tillstånd samtalar vi med varandra och tillsammans försöker vi komma åt de orsaker som ligger till grund för dina negativa reaktioner. Hela förloppet tar cirka 1,5 - 2 timmar inklusive samtal före och efter.

Vem söker sig till och använder sig av regression?

•Personer som vill lära känna sig själv och som vill förstå varför de reagerar och agerar som de gör i olika situationer.

•Personer som har problem i en relation. Allt från parrelation, mellan partner, vänner eller arbetskollegor, till föräldrar/barn relationer.

•Personer med rädslor och fobier av olika slag.

•Personer med dåligt självförtroende.

•Personer som utsatts för sexuella övergrepp, psykisk och fysisk misshandel.

•Personer som helt enkelt är nyfikna på regressionsterapi. Det vill säga personer som är nyfikna på att få veta vad som hänt tidigare i sitt nuvarande liv – glömda minnen eller till och med om de haft ett tidigare liv och vad de i så fall hade för liv då.

Kan alla må bättre av regressionsterapi? Om en klient har de fysiska och psykiska förutsättningarna så har ingen blivit sämre i sin utveckling – tvärtom. Klienterna kommer att, med hjälp av nyfunna insikter, kunna få en positiv förändring i sina liv.

 

 

 

Andningsterapi - EFB Energy Flow Breathing

Lika viktigt ATT vi andas, lika viktigt är det att bli medveten om HUR vi andas. Andningen speglar nämligen vad som pågår i kroppen – både när det gäller tankar och känslor eller om vi är stilla eller om vi rör på oss. Genom att ta kontroll över vår andning kan vi därför påverka våra tankar och känslor, våra inre organ som hjärta och hjärna samt olika kroppsliga funktioner. Generellt kan man säga; att när man är stressad så sitter axlarna högt upp och man andas grunt, det vill säga högt upp i bröstet. För att skapa lugn ska man istället se till att sänka ner axlarna och fullfölja varje andetag så att det känns ända ner i magen.

Andningsterapi fungerar bra till Er som dagligen känner:

•Att stressen börjar bli en permanent beståndsdel i Ert liv.

•Att ”Vårt lilla barn”(läs oro och ångest) gör sig påminda inom oss.

•Att Ni har lika mycket svårigheter i att somna om natten som att försöka hålla sig vakna på dagen.

•Att Ni ofta har huvudvärk och dessutom med en stor risk för migrän.

Alla dessa symptom kan därutöver leda till depression, nedstämdhet, utmattningssyndrom, utbrändhet, energilöshet. Ämnesomsättningen slutar fungera men även Ert immunförsvar försvagas.

 

Andning styrs av två olika nervsystem. Det omedvetna nervsystemet, som sköter sig automatiskt, och som i sin tur delas in i det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Men andningen sker även via en medveten del. Och det är den som är påverkbar och som vi arbetar med..

Det sympatiska nervsystemet är för de flesta inte alls särskilt sympatiskt . Det är nämligen i det systemet vi befinner oss i när vi upplever någon form av stress. Det omfördelar blodflödet så att det går till hjärta och muskler och bort från matspjälkningssystemet mm. Hjärtat slår snabbare och blodtrycket höjs. Det går även sympatiska nerver till binjurarna som ökar sin utsöndring av stresshormoner som adrenalin och kortisol.
 Kroppen är nu inställd på att fly eller fäkta.

Det parasympatiska nervsystemet är det nervsystem som vi befinner oss i när vi känner oss lugna och harmoniska. Det parasympatiska nervsystemet ser alltså till att hjärtat slår lugnare, blodtrycket sjunker, matsmältningen stimuleras, vårt immunförsvar förstärks osv.

 

Tillvägagångssätt:

Klienten ligger på en säng och blir instruerad av terapeuten till en djup avslappning med hjälp av en guidad meditation. När klienten är avslappnad ber terapeuten klienten att viljeandas, det vill säga att klienten själv styr sina andetag. Därefter uppmanas klienten att låta kroppen själv styra andningen, kroppsandning. Denna process pågår allt mellan 20 – 40 minuter. Därefter ligger klienten i avslappnat tillstånd mellan 10-20 minuter och välkomnar alla tankar och känslor som nu infinner sig. Hela förloppet tar cirka 1,5 - 2 timmar inklusive samtal före och efter.

 

 

"Jag kontaktade Katta när jag hade nått en punkt i livet då jag mådde väldigt dåligt efter att hela mitt liv ha undertryckt ett trauma från min barndom. Jag kände det som att jag inte ville vara i min egen kropp, att jag inte längre kunde andas ordentligt. Jag kände mig förvirrad och ledsen och kunde inte se någon utväg. 

 

Direkt när jag träffade Katta så kände jag ett enormt förtroende för henne då hon utstrålade så mycket kraft och kärlek. Hon öppnade upp med ett samtal där jag fick berätta om mina bekymmer och hon var mycket medkännande. Under samtalets gång så fick hon genom sin breda kompetens mig att se min situation ur ett helt annat perspektiv. Hon fick mig att sluta tänka på mig själv som ett offer, och istället försöka se att det snarare handlar om något som man kan dra lärdom av och gå styrkt igenom, och som faktiskt erbjuder en möjlighet till förändring.

 

När vi hade kommit så långt i processen så initierade Katta andningsterapin för att hjälpa mig att släppa på mina blockeringar. Jag kände att jag vid varje andningsövning kunde släppa mer och mer av mina blockeringar och en massa känslor kom till ytan, samtidigt som jag fylldes av ny och livgivande energi. Efter att andningsterapin avslutats så kände jag mig befriad och tömd på alla negativa känslor, och samtidigt upplevde jag mig så otroligt fylld av positiv energi. 

 

Jag rekommenderar Katta som terapeut av hela mitt hjärta, då jag upplevde en sådan djup transformation av mitt psyke efter bara en kort behandlingsperiod."          

 

- Karin Heumann, Helsingborg -