Insiktsterapi
dinhelhet

Din HelhetsTerapeut

Katta Hammelfelt Mikkelsen

"Sanningen är den

att varje ögonblick, steg för steg,

måste man konfrontera det man

tänker och det man känner,

med det man gör och den man är"

Katta Hammelfelt Mikkelsen

 

Som Helhetsterapeut kan

Jag erbjuda Dig:

 

Jag vill att Du ska känna att Dina åsikter är viktiga

och att Du känner dig sedd.

Insiktsterapi

Med insiktsterapi menar jag; Terapi som inom en person skapar en stärkt självkänsla, som i sin tur utvecklar en personlig insikt om de känslor som, oftast på ett omedvetet plan, verkar styrande för motiv/orsaker av ens beteende.

 

Tack vare en stärkt självkänsla och ökad självkännedom förbättras även, inom en själv, förmågan att ta ställning till vems röst och värdering som är den styrande i ens eget liv. ”Är detta mina val eller är jag känslomässigt bunden till andras livsval genom, många gånger på falska skapade grunder, felaktiga tankar och värderingar inom mig själv?”

 

Psykodynamisk insiktsterapi innebär, för de flesta, att den nya kunskapen inom en skapar en ny förståelse och därmed en mer självständig förmåga att ta ansvar för ens eget liv.

Frustation och skuldbeläggande på andra minskar och toleransen för oliktänkande ökar. Detta medför även att självrespekt ökar i takt med förmågan att agera begrundande.

 

Som terapeut är det min strävan att genom känslomässigt stöd och kunskap skapa en förståelse för min klients, många gånger livslånga, handlingar och tankar. Att ge min klient en möjlighet att, utan min, i denna sitation, eventuella personliga värdering, komma till insikt om ursprunget till klientens skapade känslomallar, det vill säga att få klienten att på ett självständigt tillvägagångssätt reflektera över sig själv och sina handlingar.

På så sätt får klienten en möjlighet att förstå dennes reaktioner och känslomallar. Jag vill även att min klient förstår att svaren på klientens så kallade ”problem” endast finns inom klienten.

 

Att komma till insikt innebär, för en klient, att upplevelsen av att tanke och känsla inom klienten samarbetar. Att klienten får en ökad kunskap genom att tillföra en logisk förklaring på sina egna känslomässiga ageranden. Klienten har då skapat en förmåga att ta ansvaret för sina egna handlingar i sitt eget liv och kan på så vis även påverka sin framtid. Insiktsterapi innebär, för klienten, att det nu skapas nya möjligheter att se på sig själv med uppdaterade ögon.

 

Insiktsterapi kan ibland, av många, upplevas som både smärtsam och svår men genom personlig insikt kommer förståelse och lättnad. Men det kräver ett äkta engagemang och en genuin investering av klienten.

 

I mitt arbete som psykodynamisk insiktsterapeut har jag i första hand valt att lägga fokus på och personifiera våra känslor och tankar, Vårt inre barn och Tanken. Detta för att skapa en förståelse hos klienten då jag av erfarenhet har sett att det finns en stor kunskapsvinst i att se över sina känslomallar. Syftet är tydliggöra för klienten hur denne många gånger väljer att bekräfta ens egna känslomässiga behov.

 

I mitt terapeutiska arbete använder jag mig oftast av traditionell samtalsterapi där jag inkluderar Gestaltterapi, Regressionsterapi och Andningsterapi. Det har även, vid behov, funnits inslag av bildterapi, symbolterapi och drömterapi.

 

 

 

Din Helhetsterapeut

Att vara Din helhetsterapeut betyder att jag tänker på alla delar av Dig som gör Dig till den människa Du är idag och den Du kommer att vara imorgon.

 

Jag sätter Dig i ett sammanhang i Dina relationer och tillsammans tittar Vi på helheten; kropp, känsla, tanke och själ.

 

Jag kommer att tillsammans med Dig försöka att hjälpa Dig att se Dina svagheter och istället göra om dem till Dina styrkor.

 

Jag vill hjälpa Dig att utvecklas både hälsomässigt, personligt och andligt. Genom kunskap om hur Du kan återställa balansen i Din kropp och i Ditt energiflöde, så kommer Du att må bra - både till kropp och till själ.

 

 

Som Er helhetsterapeut kommer mina erfarenheter som terapeut, sexolog, kostrådgivare och medmänniska att vara Er till hjälp.

 

Tillsammans skapar Vi ett rum för reflektion dit Ni kommer, under en kortare eller längre tid i Ert liv, för att få det stöd och den hjälp Ni behöver av mig.

 

Kontakt:

 

 

 

info@dinhelhet.se

 

Innehar F- skattsedel

 

100% Tystnadsplikt och sekretess