Samtalsterapi/Sex- och Samlevnadsrådgivning
dinhelhet

Din HelhetsTerapeut

Katta Hammelfelt Mikkelsen

"Sanningen är den

att varje ögonblick, steg för steg,

måste man konfrontera det man

tänker och det man känner,

med det man gör och den man är"

Katta Hammelfelt Mikkelsen

 

Som Helhetsterapeut kan

Jag erbjuda Dig:

 

Jag vill att Du ska känna att Dina åsikter är viktiga

och att Du känner dig sedd.

Samtals- och parterapi/Sex- och samlevnadsrådgivare

Vissa personer i vår omgivning reagerar vid oro eller stress med att bli skrikiga, hetsiga eller irriterade. Andra tystnar helt och hållet. Det finns även de som kan reagera otroligt obstinat eller motsträvigt när de känner och upplever sig vara ”instängda i ett hörn”.

 

Andra personer kan, vid möten med antingen nya eller gamla bekantskaper, uppleva en stark irritation inom sig. Medan någon annan i en liknande situation istället, inom sig, upplever en känsla av nervositet och osäkerhet.

 

En del personer går omkring och känner sig obekräftade trots att många i deras omgivning gör allt de kan för att visa sin bekräftelse. Sen finns det personer som reagerar med likgiltighet, eller till och med ilska, när de får en komplimang.

Sen det finns även andra som misstolkar sin känsla av att vara obekräftade med en tanke av att vara oförstådd och ouppskattad.

 

Många personer upplever hur de ständigt och återkommande i livet hamnar i snarlika situationer men har svårt att själva se orsaken.

Andra har dessutom problem med att förstå, eller ens se, sina egna eller andras reaktioner eller handlingar.

 

 

Vill Du förstå dina och andras reaktioner, handlingar och förfarande i olika känlsomässiga situationer?

Behöver Du få hjälp att ”tömma och rensa upp i Din ryggsäck”? Vill Du få stöd och råd inför framtiden? Hamnar du/ni ofta i samma eller liknande konflikter?

Upplever Du att det finns något du vill förändra i Ditt Liv?

 

Är detta något Du upplever, antingen hos dig själv eller hos andra, och tänker att du behöver samtala kring eller förändra – hör gärna av dig till mig. Tillsammans försöker vi hitta orsaken till dessa ibland mindre uppskattade reaktioner eller tankar.

eller

Upplever Du att Ni har hamnat i en återvändsgränd? Känns det som om Ni tappat bort varandra på vägen eller som om Ni går åt olika håll? Tillsammans hjälps Vi åt att hitta tillbaka till det Ni en gång själva såg och uppskattade hos varandra. Jag tror på en öppen dialog, även om och när det gäller sexualitet. För att förtydliga var jag menar med sexualitet använder jag mig utav WHO's definition:

 

”Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter.

Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet.

Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.”

 

 

 

 

Nöjda klienter

 

 

”Jag vänder mig till Katta när jag känner mig vilsen och inte vet vilka beslut jag ska ta. Katta ger mig då helt nya vinklar på saker och ting och jag ser livet ur ett annat perspektiv och hittar ofta en logisk lösning. Hon hjälper mig att ”landa på fötterna”. Jag får då en förståelse för mina problem och jag ser ofta hur barndomen påverkar mitt ”vuxna jag” hela tiden. När jag inser detta, genom samtal med Katta, minskar problemen för mig.”

- Emine 28, Helsingborg –

 

 

”Jag har ofta vänt mig till Katta för att prata om mer privata ämnen och jag känner att hon alltid lyssnar och ger även användbara tips.”

- Ossian 17, Helsingborg –

Din Helhetsterapeut

Att vara Din helhetsterapeut betyder att jag tänker på alla delar av Dig som gör Dig till den människa Du är idag och den Du kommer att vara imorgon.

 

Jag sätter Dig i ett sammanhang i Dina relationer och tillsammans tittar Vi på helheten; kropp, känsla, tanke och själ.

 

Jag kommer att tillsammans med Dig försöka att hjälpa Dig att se Dina svagheter och istället göra om dem till Dina styrkor.

 

Jag vill hjälpa Dig att utvecklas både hälsomässigt, personligt och andligt. Genom kunskap om hur Du kan återställa balansen i Din kropp och i Ditt energiflöde, så kommer Du att må bra - både till kropp och till själ.

 

 

Som Er helhetsterapeut kommer mina erfarenheter som terapeut, sexolog, kostrådgivare och medmänniska att vara Er till hjälp.

 

Tillsammans skapar Vi ett rum för reflektion dit Ni kommer, under en kortare eller längre tid i Ert liv, för att få det stöd och den hjälp Ni behöver av mig.

 

Kontakt:

 

 

 

info@dinhelhet.se

 

Innehar F- skattsedel

 

100% Tystnadsplikt och sekretess